Műszaki információk

Márkázás, átváltás, tulajdonságok

Tömlő márkázási lehetőségek

 • Tipikus márkázás: hosszanti irányban közvetlenül a tömlő borítójára vagy márkázószalagra nyomtatva.
 • A gyártási dátum, és gyártási szám a tömlőborítóba nyomva külön található.

Speciális márkázás kérhető.

Mértékegységek átváltása

Hossz/átmérő: mm
Inch
Méter
Inch
x 0.03937
x 25.4001
x 39.37
x 0.0254
= Inch
= mm
= Inch
= Méter
Üzemnyomás: MPa x 10
bar x 0.1
MPa/0.006896
PSI x 0.006896
= bar
= MPa
= PSI
= MPa
Temperature: 1 °F = 9/5 °C + 32
1 °C = 5/9 (°F–32)

Az ipari tömlőkben felhasznált elasztomerek tulajdonságai

 • BR
  Butadién kaucsuk (Butadiene Rubber). Kitűnő hidegállóság és kopásállóság. Kiváló rugalmasság
 • CR
  Kloroprénkaucsuk (Chloroprene Rubber). Kitűnő időjárás- és ózonállóság, lángállóság. Mérsékelt olaj- és vegyszerállóság.
 • EMP
  Etilén-propilén kaucsuk (Ethylene Propylene). Kitűnő ózon- és időjárásállóság, hőállóság, vegyszer és öregedésállóság. Nem olajálló
 • IR
  Poliizoprén kaucsuk (Isoprene Rubber). Sok tulajdonságában a természetes kaucsukhoz hasonló
 • NBR
  Nitrilkaucsuk (Nitrile Butadiene Rubber). Kitűnően ellenáll a kőolajszármazékoknak (aromásokkal szemben mérsékelt ellenállóképesség). Kiváló fizikai tulajdonságok
 • NBR-PVC
  Nitril/PVC blend (NBR/Polyvinyle Chloride). Kiváló olaj- és időjárásállóság
 • NR
  Természetes kaucsuk (Natural Rubber). Kitűnő fi zikai tulajdonságok. Nagyon jó kopásállóság és hidegállóság
 • SBR
  Sztirolkaucsuk (Styrene Butadiene Rubber). Jó fizikai tulajdonságok, jó kopásállóság. Nem áll ellen olajoknak és üzemanyagoknak

Általános tájékoztató az oldószerekről

Aromás oldószerek: benzol, naftalin, i-propilbenzol, p-propil-benzol, toluol, xilol, krezol, sztirol, ciklohexán

Alifás oldószerek: propán, bután, pentán, hexán, heptán, di-penten

Halogénezett oldószerek: kloroform, diklórbenzol, diklór-etilén, metilén-bromid, metilén-klorid, benzilklorid, széntetra-klorid, triklór-etilén, széndiszulfid, terpentin, perklór-etilén, diklór-etán

Ketonok: aceton, metil-keton, i-butil-keton, metiletil-keton, metil-i-butil-keton

Észterek: butil-acetát, metil-acetát, amil-acetát, i-butil-acetát

Alkoholok: metil-alkohol (faszesz), etil-, butil-, amil-, i-propil-, decil-, i-butil-alkohol, di-aceton, etil-hexanol

Aminok: anilinek, etilén-diamin, dietanol-amin, trietanol-amin, dimetil-amin, mono-etanol-amin

Vegyszerállósági tájékoztató

A következő oldalakon található táblázat csupán segédletnek tekinthető és úgy is kezelendő, mivel az elasztomerek vegyszerállósága függ a hőmérséklettől, koncentrációtól, nyomástól, áramlási sebességtől, az igénybevétel időtartamától, a légáramlattól, a folyadékstabilitástól és egyéb körülményektől is. A végtermék tulajdonságai, köztük a vegyszerállóság, jelentősen befolyásolhatók az alap elasztomer, ill. elasztomerkombinációk és egyéb komponensek arányának megválasztásával. Ez lehetőséget ad a speciális üzemeltetési körülmények kielégítésére is. A belső borító – a tömlőlélek – keveréket minden esetben tanácsos a tényleges működési körülmények között megvizsgálni. Ha ez nem megoldható, akkor a valós körülmények modellezésére kell törekedni és ajánlatos a gyártóval konzultálni.

A táblázat az iparban leggyakrabban előforduló kemikáliák és a tömlőkben használt gumialap anyagok ezekkel szemben mutatott ellenállóképességét foglalja össze. Az értékelés szobahőmérsékleten, atmoszférikus nyomáson, statikus körülmények között végzett vizsgálatokon alapszik. A megfelelő termék kiválasztásához mindig – de különösen eltérő körülmények (hőmérséklet, koncentráció) esetén – célszerű a gyártóval vagy képviselőjével konzultálni.

FIGYELMEZTETÉS:

 • A táblázat általánosan hozzáférhető kiadványokból összegyűjtött adatokból készült, tájékoztató jellegű. Speciális vegyszerállósági igény esetén szükséges a tömlőgyártóval, képviselőjével előzetesen konzultálni.
  Ennek elmulasztása a termék idő előtti tönkremenetelét eredményezheti. Az ebből adódó károkért a gyártót felelősség nem terheli.

Vegyszerállósági táblázat

Műszaki információk – Márkázás, átváltás, tulajdonságok