Műszaki információk

Kezelés, karbantartás, tárolás

A tömlők élettartalma korlátozott, a felhasználónak id ő ben észlelnie kell a meghibásodást, különösen nagy nyomás alkalmazása és/vagy veszélyes anyagok szállítása esetén.

A tömlők általános kezelése:

Néhány gyakorlati szabály betartásával a termék élettartama jelentősen meghosszabbítható. Üzemeltetés során ügyelni kell a tömlő szakszerű használatára, és kellő gondossággal kell eljárni. A tömlőket tilos éles vagy koptató hatású felületeken vonszolni, hacsak nem kifejezetten ilyen körülményekre tervezték. A tömlővégeket óvni kell az olyan mértékű meg terhelésektől, amelyek a tervezett igénybevételt meghaladják. Ügyelni kell, hogy az üzem nyomás ne lépje túl a megengedett értéket, s bármely nyomásváltoztatást fokozatosan kell végrehajtani, úgy, hogy a tömlőt ne tegyük ki lökésszerű nyomásváltozásnak. Tilos a tömlőt összegubancolni és azon valamely berendezéssel át hajtani. Nagyméretű tömlők kezeléséhez, amikor csak lehetséges, kerekes szállító eszköz használata ajánlott. Nagyméretű, nehéz tömlők – pl. szívó-nyomó tömlők – megtámasztására megfelelően elhelyezett függesztő szerkezetek vagy állványok használata javasolt.

Raktározás:

A gumitömlőkre a raktározás során káros hatással lehet a szélsőséges hőmérséklet, a nedvesség, ózon, nap fény, olajok, oldószerek, korrozív folyadékok és gőzök, rovarok, rágcsálók és a radioaktív anyagok. A tárolás helyes módja nagymértékben függ a tömlő méretétől (átmérő és hossz), a tárolandó ennyiségtől és a csomagolás módjától.

A tömlőket nem tanácsos oly módon felhalmozni, egymás tetejére helyezni, hogy a legfelül lévő tekercsek vagy tömlőszálak súlyuknál fogva a többi tömlő bármilyen deformációját okozzák. Mivel a tömlők méret, súly és hossz szerint igen változóak, nem tudunk általános érvényű ajánlásokat adni a jelen pontban.

A gumitermékek raktározásához az ideális hőmérséklet 10–21°C közötti, a maximum 38°C lehet. 0°C alatt egyes gumitermékek merevvé válnak, ezek üzembe helyezésük előtt melegítést igényelnek. Gumitermékeket nem tanácsos hőforrások, pl. radiátorok közelében tárolni, sem magas vagy alacsony nedvességtartalmú térben. A magas ózonkoncentráció káros hatásait elkerülendő, a gumitömlőket ne tároljuk olyan elektromos berendezések mellett, amelyek ózont fejleszthetnek, ill. olyan földrajzi területen, ahol közismerten magas az ózonkoncentráció. Óvjuk a tömlőket a közvetlen vagy visszavert napfénytől, még az ablakon keresztül jövőtől is. Le nem takart tömlőt ne tároljunk fénycső vagy higanylámpa alatt, mert ezek a gumira káros hullámokat bocsáthatnak ki.
A tárolási hely viszonylag hűvös és sötét, ill. nedvességtől és penésztől mentes legyen. A termékeket FIFO-módszerrel tároljuk, vagy a kiszállítás a beérkezés sorrendjében történjék, mert a túl hosszú tárolási idő az egyes gumitermékeket még a legjobb körülmények között is károsíthatja.

A tömlők általános vizsgálati

Meghatározott időközönként vizsgálatokkal kell ellenőrizni, hogy a tömlő alkalmas-e még az üzemben tartásra. Szemrevételezéssel vizsgálandó, hogy a tömlők, ill. szerelvényeik felületén nem észlelhető-e fellazult borító, csavarodások, kidudorodások vagy benyomódások, amelyek az erősítőbetétek szakadására vagy folytonossági hiányaira, a szerelvények meghibásodására utalhatnak. A tömlőn végezhetünk hidrosztatikus nyomásvizsgálatot. Amennyiben erre van lehetőség, az üzemeltetett tömlő próbanyomása a tömlő üzemnyomásának 1,5-szöröse legyen, hacsak nincs másképp specifikálva.

A szállítandó közeg szennyeződésének elkerülése érdekében a vizsgálat után a tömlőt denaturált szesszel érdemes kiöblíteni. A hidrosztatikus próba elvégzésekor a tömlőnek egyenesnek kell lennie, nem lehet összecsavarodott vagy meghajlított állapotban.

Vegyszerállósági táblázat

Műszaki információk – Kezelés, karbantartás, tárolás